Kvalitetsløfte2018-12-19T15:49:50+00:00

Vores kvalitetsløfte
til annoncører

”Vores kvalitetsløfte til annoncører” beskriver de standarder, vores annoncører altid kan regne med,
at vi som udgivervirksomhed vil leve op til i samhandlen med annoncører og medieindkøbere.

Løftet understreger, at valget af os som annoncepartner, foruden at sikre kvaliteten
i leveringen, også reducerer risikoen i medievalget.

Vi præsenterer redigerede medier til vores brugere såvel som til vores annoncører. Garantien er
gældende for titler udgivet under JP/Politikens Hus (www.jppol.dk),
herunder Ekstra Bladet, Politiken, Jyllands-Posten, Finans og Politikens Lokalaviser.

Med dette løfte ønsker vi at understrege den transparens og åbenhed, som vi altid har anset
for en grundforudsætning for et tæt og tillidsfuldt forhold til annoncører og mediebureauer.

ANNONCESALGETS KVALITETSLØFTE

BRAND SAFETY

Alt indhold er menneskeligt godkendt, og vores annonceområder udgør trygge miljøer

VIEWABILITY & TID

Tid er en forudsætning for effekt – hos os kan der købes Garanteret Tid med vores brugere

BRUGERE

Det er reelle, menneskelige brugere, der ser annoncerne hos os

1. PARTS DATA

Data af bedste kvalitet – fuld deklaration og fuld brugeroplysning

TRANSPARENS

Vi anvender akkrediterede 3. parts-teknologier til måling og dokumentation. Ingen skjulte tech fees

1. BRAND SAFETY

Alt indhold er menneskeligt godkendt, og vores annonceområder udgør trygge miljøer

Koncernens sites er brand safe miljøer af højeste kaliber. Vi præsenterer redigerede eksponeringsmiljøer til vores annoncører. Hvert eneste stykke indhold på vores medier er godkendt af vores medarbejdere, og der er således menneskelig kontrol med indholdet i alle hjørner af vores platforme. Det overlades ikke til robotter.
Dertil lever indhold på vores sider op til høje standarder, idet vi som dansk udgiver er omfattet af medieansvarsloven 1. Samtidig følger alle udgivelser under JP/Politikens Hus de presseetiske regler for god presseskik 2.

Når vi bruger videoindhold fra mere usikre miljøer, som f.eks. fra sociale medier, vil indholdet være vurderet af en journalist inden publicering.

Der er områder og sektioner, hvor almindelig annoncering som grundregel er slået fra, så kun annoncører med specifik efterspørgsel får tilbudt disse områder.

Vi monitorerer kampagner hver dag inkl. weekender – også i forhold til uhensigtsmæssig annoncekontekst.

1 Medieansvarsloven: http://www.pressenaevnet.dk/medieansvarsloven/

2 Presseetiske regler for god presseskik: http://www.pressenaevnet.dk/god-presseskik/

2. VIEWABILITY OG TID

Tid er en forudsætning for effekt – hos os kan der købes Garanteret Tid med vores brugere

Tid brugt sammen med en annonce er afgørende for effekten af den enkelte eksponering. Derfor tilbyder JP/Politikens Hus Garanteret Tid, som er 100 pct. viewable kampagneafvikling afregnet på engageret tid eller tidsintervaller. Garanteret Tid afvikles via Webspectator – en adserver, som er MRC-akkrediteret3  til tidsafvikling.

Standarder for viewability er et godt skridt på vejen mod måling af det, der reelt har betydning for kampagnens effekt, nemlig om vores brugere tilbringer tid sammen med annoncen. Vi kan naturligvis arbejde med alle niveauer for viewability – fra IAB’s minimumsstandarder til 100 pct. synlighed i de ønskede tidsintervaller.

Når der indgås aftaler, der inkluderer viewability, vil nedenstående definitioner fra IAB være minimumsudgangspunktet:

  · Annonceformater under 242.500 pixels: minimum 50 % skal være synligt i minimum 1 sekund

 ·  Annonceformater over 242.500 pixels: minimum 30 % skal være synligt i minimum 1 sekund

 · Videoannoncering: minimum 50 % skal være synligt i 2 sekunders sammenhængende afvikling

Vi anvender Moat (MRC-akkrediteret3 teknologi) til dokumentation og optimering af viewability og tid.

3  Media Rating Council (MRC) er en amerikansk auditeringsenhed, hvis formål er at sikre mediebranchen valide, stabile og effektivemålinger på tværs af mediegrupper, gennem auditering af målingsvirksomheder.

3. BRUGERE: IKKE-MENNESKELIG TRAFIK OG ANNONCESVINDEL

Det er reelle, menneskelige brugere, der ser annoncerne hos os

JP/Politikens Hus’ titler står samlet for mere end halvdelen af danskernes online nyhedsforbrug, målt på tid, blandt danske kommercielle nyhedssites. De bruger så meget tid hos os, fordi vi leverer relevant indhold til dem. Det er således engagerede, opmærksomme brugere, der bliver eksponeret for annoncer.

Vi kontrollerer løbende vores sites for ikke-menneskelig trafik og udelukker omgående sådan trafik fra vores platforme de sjældne gange, vi støder på det.

Vi sikrer kontrol med afsætningen af vores inventory ved kun at gøre det tilgængeligt i det programmatiske salg via udvalgte annoncebørser (ad exchanges). Annoncører kan til enhver tid, på henvendelse, få oplyst hvilke ad exchanges vores inventory er tilgængeligt på.

Kontakt os på programmatic@jppol.dk

Hvis du køber kampagner på JP/Politikens Hus’ sites via andre kanaler end de oplyste, kan JP/Politikens Hus ikke stå inde for kvaliteten og rigtigheden af denne trafik, og der er stor risiko for, at kilden er falsk.

Vi tilbyder ikke massive rabatter på vores programmatiske inventory. Hvis du møder vores brands på det åbne programmatiske marked til priser, der er væsentligt lavere end vores åbne prislister, bør dine alarmklokker ringe – der er stor risiko for, at det er svindel.

3  Media Rating Council (MRC) er en amerikansk auditeringsenhed, hvis formål er at sikre mediebranchen valide, stabile og effektive 

  målinger på tværs af mediegrupper, gennem auditering af målingsvirksomheder.

4. DATA

1. parts-data af bedste kvalitet – fuld deklaration og oplysning af brugere

I et annoncemarked, der i stigende grad karakteriseres ved brugen af data, er det vigtigt, at annoncører stiller krav til gennemsigtighed, validitet og kvalitet af data. Markedet præges af store mængder ikke-unik 3. parts-data med lav gennemsigtighed og svingende kvalitet. Brug af sådanne data kan betyde, at dårlig præcision indkøbes dyrt eller ultimativt er i strid med datalovgivningen.

Vores premium-målgrupper baseres udelukkende på egne 1. parts-data.

Vores data kan kombineres med validerede data fra anerkendte 3. parts-leverandører. Når vi bruger adfærdsdata eller 3. parts-data, kommunikerer vi dette klart.

Vi tilbyder fuld gennemsigtighed til vores annoncører og kommercielle samarbejdspartnere om, hvordan vi opbygger digitale målgrupper på baggrund af data. Vi anvender BlueKai fra Oracle som vores data management platform (DMP).

Den oplevelse, vores brugere og læsere får gennem vores medier, er fundamentet for vores forretning. Vi værner om den tillid, som vores brugere og læsere har til os. Vi har derfor opstillet klare rammer for, hvordan vi sikrer databeskyttelse og gennemsigtighed om dataindsamlingen.

Vi har udførlige privatlivspolitikker4 og samtykketekster, som skal sikre, at vores brugere altid er fuldt oplyste om, hvilke data der indsamles om dem, hvad de bruges til og af hvem. Således indgår vi også databehandler- og datadelingsaftaler med alle, der indsamler data via vores sites, så de forpligter sig til at oplyse os om netop de forhold med det formål, at vi kan oplyse vores brugere indgående derom.

4  Privatlivspolitik: http://jppol.dk/da/specialsider/cookies.aspx

5. TRANSPARENS

Vi anvender akkrediterede 3. parts-teknologier til måling og dokumentation. Ingen skjulte tech fees. 

Vi gør fuldstændige kampagnerapporter tilgængelige for vores annoncører. Disse leveres fra vores adserver, AOL/Adtech eller Webspectator, og kan suppleres af målgrupperapporter hvis ønsket.

Alle digitale kampagnemålepunkter verificeres af akkrediterede 3. parts-teknologileverandører. Viewability og ikke-menneskelig trafik måles af Moat, tidsbaseret annoncering måles og afvikles via Webspectator, og visninger måles primært i AOL/Adtech. Klikrater måles af den adserver, der benyttes til afvikling.

Vi opkræver ikke skjulte tech fees i forbindelse med de annonceteknologier, vi anvender til indkøb og afvikling af annoncering på koncernens sites.

Annoncørerne betaler udelukkende for de reelle annoncevisninger, der er leveret på kampagner afviklet i JP/Politikens Hus. Det sikrer AOL/Adtech – en af de førende teknologier inden for adserving globalt set – som JP/Politikens Hus benytter for at sikre den bedste levering af bannerkampagner. AOL/Adtech er underlagt strenge auditeringer, som netop sikrer validitet i leveringen. Hvis en bruger har en adblocker installeret, bliver adserveren slet ikke ”kaldt” ved load af siden, dermed leveres der ingen annoncer til brugeren, og uden levering af annoncer kan der ikke tælles eksponeringer i kampagne-statistikkerne.

Som annonceindkøber kan du altså være sikker på, at du kun betaler for de visninger, du rent faktisk har fået leveret.

Ved afvikling af kampagner indkøbt på basis af et tidsinterval – f.eks. 24 timer – modsvarer prissætningen ligeledes det antal annoncevisninger, du som annoncør kan forvente at få leveret i tidsrummet.

Vi ønsker at levere høj kvalitet i hver eneste eksponering, og vi ønsker at dokumentere værdien af eksponeringer på vores medier. Vi er således altid interesserede i at bidrage til at få målt effekten.

Senest opdateret d. 24/5-2017

Teknologier og leverandører kan ændres over tid. Vi står derfor altid til rådighed med opdaterede lister over samarbejdspartnere.

Kontakt os på programmatic@jppol.dk

Cookies